Capítulo 204. Reg's farewell.June 12th 1941- Feb 4th 2013

So before this dance has reached the end
Ba ba ba ba, ba ba ba
To you across the floor, my love I'll send
Ba ba ba ba, ba ba ba


Reg Presley- Leader of The Troggs

Comentarios